Karriereveiledning for voksne

Det kan være mange grunner til at du ønsker en ny jobb:

 • Du ønsker en forandring og vil utvikle deg videre
 • Du er lei jobben
 • Du er arbeidssøkende
 • Du er blitt syk, skilt, skal flytte eller andre personlige grunner

Ved hjelp av grundig kartlegging av interesser, evner og personlighet får du konkrete råd om veier videre. Vi vurderer sammen dine kvaliteter og setter mål for hva slags liv du ønsker. Vi coacher deg i prosessen og motiverer deg til å nå dine mål.

 

Karriereveiledning foregår i minimum tre møter:

 • Kartlegging av behov, interesser, evner og muligheter gjennom samtale og 
  kartleggingsverktøy
 • Personlighetstesten JTI (Jungiansk Type Index) (les mer her)
 • Gjennomgang av resultatene av JTI-testen (i tillegg får du en 17 siders rapport og et hefte med din typebeskrivelse og team-rolle)
 • Vi ser på veier videre og lager konkret handlingsplan
 • Vi vurderer videre utdanning og ser på konkrete studiemuligheter
 • Konkrete forslag til direkte kontakt med relevante bedrifter
 • Hjelp til å skrive målrettet cv og søknader
 • Intervjutrening
 • Du lager din egenpresentasjon til intervju
 • "Pep-talk" før intervju, mailer og telefonkontakt underveis i prosessen ved behov

Eventuelt noe videre oppfølging senere er inkludert i prisen.

Manus Motivasjon tilbyr en meget kompetent karriererådgivning. Jeg har selv god erfaring fra flere av deres rådgivere og opplevde en profesjonell og inspirerende prosess gjennom mine møter med dem. Jeg kan gi dem mine anbefalinger til både personer som ønsker å søke nye utfordringer samt personer som i en krevende arbeidssituasjon ønsker en tredjeperson å søke råd hos.


Hans Petter Evensen, direktør internasjonalt salg i Lilleborg AS - del av OrklagruppenVi finner dine kvaliteter og hjelper deg videre!

Riktig karrierevalg er en verdifull investering i din fremtid!

Manus Motivasjon har over 20 års erfaring og tilbyr karriereveiledning til mennesker i alle aldre og ståsted i livet. Det kan være valg av utdanning, videreutdanning, jobb eller rett og slett veier videre.

Manus Motivasjon hjelper deg til å finne dine kvaliteter og ressurser, og motiverer deg til å ta de riktige valgene.

Les mer om oss

Karriereveiledning for ungdom

Karriere?
Utdanning?
Jobb?
Muligheter?

Ved hjelp av grundig kartlegging av interesser, evner og personlighet får du konkrete råd om veier videre. 

Les mer her


Coaching

En prosess til et bedre liv!

Vi coacher deg slik at du finner dine ressurserog muligheter, kan realisere dine drømmer og nå dine mål.

Les mer her

Kurs og foredrag

Vi tilbyr kurs og foredrag innen karriereveiledning, karriere- og yrkesvalg, livskvalitet og stressmestring. Vi skreddersyr pakker tilpasset dine behov!

Les mer her