Testverktøy

Manus Motivasjon har over 20 års erfaring fra karriereveiledning, og har utviklet et personlig og unikt konsept for å kartlegge dine interesser og ressurser. 

 • Interesse- og evnekartleggingstester
 • Kreativitetstest
 • Personlighetstest
 • Coaching øvelser

Personlighetstesten JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, og gir en dypere forståelse av egen og andres type eller personlighet. Testen fokuserer på den enkeltes preferanse, samt øker den enkeltes selvinnsikt. Testen er seriøs og vel anerkjent og brukes både i det offentlige og det private i forbindelse med bl.a.:

 • Karriereutvikling og karriererådgivning
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Konflikthåndtering / bedre kommunikasjon
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Yrkesvalg
 • Læringsstil

Teamkompasset

Teamkompasset bygger på JTI og visualiserer på en unik måte ansattes ressurser, likheter og ulikheter i preferanser. Det blir lettere å se og forstå ulikhetene som en styrke for teamet. En prosess med utgangspunkt i teamkompasset kan danne grunnlag for verdifull refleksjon rundt teamets funksjon. Det kan også forebygge problemer i samarbeidet.