Passiv eller aktiv jobbsøker? - Jobbekspertinnlegg i Aftenposten

Jeg har vært arbeidsledig i snart et år og har mistet helt troen på at jeg kommer meg ut i jobb igjen. I begynnelsen var jeg helt slått ut etter å ha mistet jobben. Dette gikk ut over selvfølelsen min og derfor ville jeg sikkert ikke kunne gjøre et godt intervju hvis jeg skulle bli innkalt. I de få intervjuene jeg har vært i, har jeg aldri kommet videre. Og jeg fikk høre at jeg ikke virket motivert nok. Nå er jeg ved å bli helt passiv, trekker meg unna venner og familie og det kan gå uker uten at jeg leter etter ledige stillinger.

Hilsen motløs mann

Jobbeksperten

Hei. Det er tungt å være arbeidssøkende over lang tid og dette går utover både selvtilliten og selvfølelsen, slik du opplever. Jobb og identitet henger nøye sammen, og ens egen selvoppfattelse er ganske avgjørende i den jobbsøkersituasjonen du er i. Du sier selv at du er blitt oppfattet som altfor lite motivert i intervju, og dette gjør selvsagt at de velger en annen som viser mer glød og interesse. 

Passiv søker

Noen ser seg selv som styrt av ytre omgivelser og tror ikke de kan påvirke situasjonen. De tenker på seg selv som en passiv brikke som ikke selv kan gjøre noe for å komme videre. Dette fører til en passiv og negativ holdning til egen utvikling og muligheter, og du fremstår som defensiv og uten tro på deg selv. Det er vanskelig å få frem egne ressurser, kvaliteter og personlighet når du går til et intervju med lav selvfølelse og liten tro på at du får jobben. Du greier neppe å by på deg selv og overbevise om at det er deg de bør velge. For hvert avslag du får, vil du bare miste mer og mer selvtillit. 

Aktiv søker

En annen selvforståelse har du som ser på deg selv som en aktørDu har tro på at du kan endre både deg selv og de ytre omstendighetene.  Du er aktiv og handler og fremstår som offensiv og en som vil lykkes. Du vil lettere oppfattes som er ressurs for bedriften. Ved å tro på at du vil få jobben, er du fremoverlent, ser intervjueren rett inn i øynene og får frem hvorfor de akkurat bør velge deg. Du er godt forberedt og har satt deg inn i bedriften på forhånd. Du har gode spørsmål og kanskje også forslag til hvordan du tror oppgavene i jobben kan løses. For å få frem din kompetanse viser du gjerne til konkrete oppgaver og eksemplifiserer fra din erfaring.

Fra passiv til aktiv søker

Her har du en jobb å gjøre. Du må gå fra å være en passiv brikke til å bli aktiv aktør. Og da må du finne frem styrkene dine, suksesshistoriene og kunnskap og positiv erfaring du har med deg fra tidligere. Som aktør kan du snakke med bemanningsselskaper, nettverket ditt og kanskje en karriereveileder for å få hjelp. Men det ligger også mange tips på nettet og det er skrevet flere bøker om temaet. Sett opp tid for jobbsøk og se på det som arbeid. Før logg over stillinger du har søkt og utfallet. Vær aktiv og husk at jobben kommer ikke til deg, du må selv ut og finne den. Dette er ikke lett, men hvis du først tvinger deg til å sette aktivt i gang, vil du se at det fører frem. Og husk å rose deg selv for hver gang du har tatt et nytt initiativ.